Адрес за автоматично попълване

Как да добавя местоположение на адрес за автоматично попълване в интернет на Samsung?

Научете как да добавяте и съхранявате подробности за адреса и местоположението за автоматично попълване в Интернет на Samsung. Можете лесно да попълвате регистрационните формуляри и сайта за стоки.