Инсталиране на разширение в мобилен браузър Chromium? (Експериментално)

Тестване на способността на най-добрите базирани на chromium браузъри да инсталират разширенията на Chrome. Дали Opera, Edge, Kiwi и Chrome могат да инсталират разширение от уеб магазина.