Как да видите информация за сайта и настройки в Edge Android?

Научете как да преглеждате информацията за сайта и настройките на сайта в Microsoft Edge (Chromium) за Android. Има подробности за връзката и информация за сертификата.