Mozilla Firefox

Какво се промени в Mozilla Firefox Redesign v89?

Браузърът Firefox направи значителна промяна в потребителския интерфейс и опциите с новата си версия 89. Той преработи всичко с подобрени функции и поверителност.

Как да разрешите или блокирате автоматично възпроизвеждане на звук в компютър Firefox?

Научете как да разрешите или блокирате автоматично възпроизвеждане на аудио и видео в браузъра на компютъра Firefox. Можете да деактивирате разрешението за звук за един сайт или за всички уебсайтове.

Как да активирам Reader View в Firefox компютър?

Научете как да активирате режима на четене или опростения изглед на четеца в браузъра на компютъра Firefox. Той подобрява изживяването при четене и предоставя помощни опции.

Как да управлявате пароли в компютър Firefox?

Научете как да запазвате и управлявате запазени пароли и потребителски имена в браузъра на компютъра Firefox. Запазените идентификационни данни могат да бъдат премахнати или редактирани във Firefox.