Как да проверите версията на мобилния браузър в Android и iOS?

Научете как да проверявате версиите на браузъра на устройства с Android и iOS. Можем да проверим версията за Chrome, Safari, Firefox и други браузъри от страницата за информация.