Как да деактивирате автоматичното възпроизвеждане и да контролирате звука в интернет на Samsung?

Научете как да активирате или деактивирате разрешенията за звук в интернет браузъра Samsung. Можете също да контролирате автоматичното възпроизвеждане на медиите и да активирате видео асистент.